Mads Winther og John Raahauge præsenterer:

MY POTENTIAL

Vores mål med PodCasts er at inspirere ledere og medarbejdere til at sætte fokus på at frigøre personligt potentiale.

Det kan være i forhold til at udvikle sig som medarbejder, leder, resultatskaber, men også i forhold til at gå nye veje og vokse privat, (gen-)finde sig selv, finde mere ro og bedre livsbalance mv.

Ofte frigør vi potentiale over længere tid via vedholdende tro, fokus og indsats. Nogle gange sker det, fordi vi griber en pludselig mulighed og fordi vi var klar, eller fordi vi tog chancen.

Vi vil interviewe kendte og mindre kendte danskere med diversificeret baggrund. Fælles for dem, er at de på forskellig vis har frigjort potentialet.

Vi vil i PodCasts fokusere på deres personlige historie og erfaringer, krydret med deres gode råd. Måske kan det, der lykkedes for dem, virke som katalysator for, at DU kan lykkedes med det du vil.

Baggrunden for My Potential

Mads og John har arbejdet sammen i mange år om uddannelse og træning af medarbejdere, ud fra et strategisk og praktisk perspektiv.

Vores PodCasts har specifikt rødder i et længere succesfuldt udviklingsforløb med et par grupper af medarbejdere for nogle år siden.

Deltagerne skulle dels have fokus på deres personlige potentiale, og desuden deres ”forretningspotentiale”.

Forløb tog udgangspunkt i, at vi som mennesker selv bør vælge, hvad der er vigtigt for os for at vokse, at vi på forskellig vis skal ”nudges” over tid for at skabe nye vaner, at personlig udvikling ofte tager længere tid end umiddelbart forventet og ikke mindst at det ofte kræver stor fokus, vedholdenhed, inspiration, struktur og støtte.

Om os

Om Mads:

Associeret Partner i Intenz

Cand Merc

Erfaring inden for strategi, salg, undervisning og coaching

Øvrige (fun-)facts: Musik festival arrangør, sportsagent, hypnoterapeut og salgsinspirator

Mobil: +45 2014 7172

maw@intenz.com

Om John:

Chief Learning Expert i Nordea

HD i Strategi & Ledelse

Erfaring inden for strategi, undervisning, coaching og mentoring

Øvrige (fun-)facts: Balanceship, disco-nørdet/DJ (Facebook ”Nu Disco Lounge Denmark”), rejselysten, mindfulness

Mobil +45 2330 1254

johnr@post12.tele.dk

Vi optræder som privatpersoner i interview med vores respektive baggrunde. Vi er ikke journalister, blot dybt passionerede for og nysgerrige på emnet.

De 4 PodCast facts

Formål
At dele viden og indfaldsvinkler til at frigøre potentiale
Indhold
Den personlige historie, erfaringer og gode råd
Længde
De vil variere i længde fra gang, men typisk 30-40 minutter
Frekvens
Målet er, at de udkommer ca. 10-12 gange om året